تبلیغات
محیی - برای فرهاد، حسام، و سلام (عوامل شکل گیری شخصیت انسان)
 

                                

عوامل مؤثر بر شكل‏گیری شخصیت از دیرباز به دو دسته معروف «وراثتی» و «محیطی» (غیروراثتی) تقسیم شده‏اند. عوامل وراثتی عوامل تأثیرگذار پیشینی هستند و خود فرد و محیط پیرامون آن چندان نقشی در آنها ندارد و از طریق ژن‏ها به فرد منتقل می‏گردند. «عوامل محیطی» عواملی هستند كه ناشی از محیط پیرامونی فرد بوده و ژن‏ها نقشی در آنها ندارد و عمدتا پس از تولد فرد را تحت تأثیر قرار می‏دهند.

عوامل غیروراثتی را می‏توان به دو دسته كلی تقسیم نمود: عوامل بیرونی و عوامل درونی. «عوامل بیرونی» عواملی هستند كه از

عوامل مؤثر بر شكل‏گیری شخصیت از دیرباز به دو دسته معروف «وراثتی» و «محیطی» (غیروراثتی) تقسیم شده‏اند. عوامل وراثتی عوامل تأثیرگذار پیشینی هستند و خود فرد و محیط پیرامون آن چندان نقشی در آنها ندارد و از طریق ژن‏ها به فرد منتقل می‏گردند. «عوامل محیطی» عواملی هستند كه ناشی از محیط پیرامونی فرد بوده و ژن‏ها نقشی در آنها ندارد و عمدتا پس از تولد فرد را تحت تأثیر قرار می‏دهند.

عوامل غیروراثتی را می‏توان به دو دسته كلی تقسیم نمود: عوامل بیرونی و عوامل درونی. «عوامل بیرونی» عواملی هستند كه از بیرون بر وجود انسان تأثیر می‏گذارند؛ از قبیل خانواده و همسالان. عوامل درونی عواملی هستند كه به درون انسان مربوط می‏شوند و بر او تأثیر می‏گذارند؛ از قبیل اراده، ناهوشیاری.

1. عوامل بیرونی:

الف. خانواده: تأثیر خانواده بر شكل‏گیری شخصیت، عمدتا در سه محور مورد توجه واقع شده است: تأثیر والدین، به ویژه نقش مادر؛ تأثیر سایر اعضای خانواده ـ یعنی خواهران و برادران ـ؛ و ترتیب تولد و اینكه فرد چندمین فرزند خانواده است.

ب. همسالان: عامل دیگری كه تأثیر مهمی در شكل‏گیری شخصیت دارد همسالان و دوستان هستند. رسول اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: انسان بر آیین و روش دوستش زندگی می‏كند.( كلینى، الكافى، ، ج 2، ص 375.)در سخن دیگری، حضرت علی علیه‏السلام به نوع تأثیر دوست ناصالح بر شخصیت انسان، كه تأثیری روان‏شناختی و ناخودآگاه است، اشاره می‏كنند: با دوست بد همنشین نشو؛ چراكه طبع تو بدی را از طبع او به سرقت می‏برد و تو خود نمی‏دانی.

2. عوامل درونی:

الف. عامل ناهوشیاری: «ناهوشیاری» از جمله عواملی است كه به نحوی بر شكل‏گیری شخصیت فرد مؤثر است.ناهوشیار شامل نیروی سوق‏دهنده عمده در پشت كل رفتار است و مخزن نیروهایی است كه نمی‏توانیم آنها را ببینیم یا كنترل كنیم.

ب. اراده: یكی دیگر از عوامل درونی، كه تأثیر انكارناپذیری بر شكل‏گیری شخصیت انسان دارد، «اراده» است. اراده از این نظر مهم و قابل توجه است كه عاملی موازی با دو عامل وراثت و محیط به شمار می‏آید. به دیگر سخن، هرچند ممكن است داشته‏های وراثتی و عوامل محیطی در شدت و ضعف اراده مؤثر باشند، اما واقعیت اراده به عنوان یك عامل مهم و تعیین‏كننده در کنار عوامل محیطی و وراثتی قرار می‏گیرد و این بدان معناست كه ممكن است فرد با تكیه بر قابلیت‏ها و توانمندی‏های خود، مسیری متفاوت از آنچه داشته‏های وراثتی‏اش طلب می‏كنند و متمایز از آنچه محیط فرهنگی و اجتماعی پیرامونی‏اش اقتضا می‏كند، برگزیند و خود زندگی آینده خود را رقم زند و شخصیت خود را آن‏گونه كه می‏خواهد، بسازد.

                                             اراده،خواست،شخصیت،

این نقش و جایگاه برای عامل اراده موجب گردید تا نظریه‏پردازان شخصیت در نظریه‏های خود، توجه ویژه‏ای بدان معطوف دارند و از تأثیر آن در شكل‏گیری شخصیت، سخن به میان آورند. یکی از روان شناسان می گوید:ما به وسیله ویژگی‏های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه‏مان شكل می‏گیریم. با این حال، این نیروها به طور كامل، منش ما را تعیین نمی‏كنند. ما عروسك‏های خیمه‏شب‏بازی نیستیم كه به نخ‏هایی كه جامعه آنها را می‏كشد، واكنش نشان دهیم، بلكه ما مجموعه‏ای از ویژگی‏ها یا مكانیزم‏های روان‏شناختی داریم كه به وسیله آنها، ماهیت خود و جامعه‏مان را شكل می‏دهیم.

تأثیر عامل اراده از زمانی آغاز می‏شود كه فرد به جلوه‏هایی از استقلال فكری دست یافته باشد و قادر شود تا خود, سود و زیان امور را مورد ارزیابی قرار دهد و بر اساس مصالح و منافع خود، اعم از مادی و معنوی، تصمیم بگیرد و در پی انجام عمل و رفتاری مناسب با وضعیت موجود برآید. این‏گونه استقلال و توان تشخیص سود از زیان معمولاً در آستانه دوره نوجوانی شكل می‏گیرد و به تدریج، تقویت می‏گردد، به گونه‏ای كه در پایان دوره نوجوانی و اوان بزرگ‏سالی، فرد به استقلال كامل می‏رسد و مستقل از عوامل تأثیرگذار پیشین، مانند خانواده و مدرسه، می‏تواند تصمیم بگیرد و زندگی مستقلی داشته باشد.حتی شخص با اراده وآگاهی خویش می تواند از میزان تأثیر عوامل قبل کاسته و یا تأثیر آنها را افزایش دهد.

عامل اراده جایگاه ویژه‏ای در اسلام دارد. خداوند در قرآن می‏فرماید:

 «إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِرا وَ إِمَّا كَفُورا» (دهر: 3)؛

 ما انسان را به راه (حق و باطل) رهنمون شدیم، خواه سپاسگزار باشد و خواه ناسپاس.

با توجه به مطالب ارائه شده توجه شما را به نکات زیر جلب می نماییم:

1.شما با توجه به عوامل ذکر شده در شکل گیری شخصیت , خود می توانید به بررسی نشسته و علت تغییر حالت های خود را در موقعیت های مختلف پی ببرید و عاملی که در نظر شما مخرب تر است از آن فاصله بگیرید. این نیاز به تمرین و ممارست دارد تا شخصیت جدید در وجود شما نهادینه شود.

2. اگر شما به دنبال هویت مشخصی برای خود و در جامعه هستید, نقش خودتان را در ساختن این شخصیت نباید فراموش نمایید و با مطالعاتی در زمینه « خود شناسی اسلامی»خواهید فهمید که شخصیتی که خداوند از انسان خواسته  چگونه شخصیتی است و با انجام آن دستورات, به هویت ثابتی خواهید رسید.

3. در اسلام، «اراده» و «اختیار» به عنوان مهم‏ترین شروط تكلیف شرعی به شماره آمده‏اند و بدون آن, انسان مستحق عقوبت نمی‏گردد و تكالیف شرعی بر عهده او لازم نمی‏گردد. همچنین در اسلام، بر رفتار و عمل صالح بسیار تأكید شده است و اعمال و رفتارهایی كه از اراده و اختیار انسان نشأت نگیرند تأثیر چندانی بر شكل‏گیری شخصیت وی ندارند.بنابراین، خداوند توسط پیامبران علیهم‏السلام راه سعادت و نجات را به انسان نشان داده و این خود انسان است كه در تعیین سرنوشت و شكل‏گیری شخصیت خود، مؤثر است و می‏تواند نوع شخصیت خود را رقم بزند.

4.گاهی علت تغییر رفتار در برخورد با افراد خاص, ریشه در عوامل درونی و ناهشیار دارد که با کمی دقت و بررسی, شخص می تواند به علت آن پی ببرد.مثلا ممکن است با دیدن افرادی خاطره ناخوشایندی در ما زنده شود و همین باعث تغییر رفتار ما با آنها شود. ویا به علت تداوم زندگی با آنها و عادت به رفتارهای خاص, ناخود آگاه به حالتهای قبلی برگردیم. با شناخت این عوامل می توانیم تصمیم بر ترک تدریجی رفتارهای خاص بگیریم.

5. برای اینکه از شخصیت فعلی خود استفاده نموده و برای ترک رفتارهای قبل تمرین نمائید باید به این نکات توجه داشته باشید: درباره خویش مهربان باشید و شخصیت تان را با دید مثبت ارزیابى كنید. در شایستگى خویش تردید نكنید و خود را با صفات خوب تفسیر كرده، در انجام كارها توانا بدانید.

6. وقتى بتوانید حضور در محضر خالق هستى و كمال مطلق را احساس نموده و به او تكیه و اعتماد كنید و بزرگى‏اش را دریابید و به او بپیوندید، به بزرگى شخصیت خویش واقف خواهید شد. همیشه موفق باشید!

منابع:

-نظریه های شخصیت , دوان شولتز , ترجمه یوسف کریمی و همکاران, تهران: نشر ارسباران1384

-شخصیت و مهم‏ترین عوامل غیروراثتی شكل‏ گیری آن(با تأكید بر دیدگاه روان‏شناسان شخصیت), علی همّت بناری, مجله معرفت( موسسه امام خمینی قم)1385

نوع مطلب :
برچسب ها : شخصیت، اراده، والدین، همسالان، اسلام، قرآن، روان شناسی دینی، عوامل شکل گیری شخصیت، مثبت نگری، آینده،
لینک های مرتبط :


جمعه 16 آذر 1397 03:54 ق.ظ

Thanks. I enjoy this!
order cialis from india cialis free trial cialis 20 mg cut in half price cialis wal mart pharmacy buy brand cialis cheap cialis savings card only now cialis 20 mg compare prices cialis uk generic cialis at the pharmacy generic cialis 20mg uk
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:32 ق.ظ

You made your point very nicely.!
price cialis best buying cialis overnight buy cialis online legal best generic drugs cialis cialis coupons printable cilas cialis generique effetti del cialis cialis prezzo in linea basso cipla cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:11 ب.ظ

You've made your stand pretty clearly.!
purchasing cialis on the internet achat cialis en suisse cialis online holland cialis tadalafil buying cialis in colombia buying brand cialis online cialis baratos compran uk warnings for cialis cialis 20 mg cut in half cialis usa cost
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:43 ق.ظ

Beneficial forum posts. Appreciate it.
viagra or cialis buy cialis sample pack purchasing cialis on the internet generic cialis levitra buy brand cialis cheap cialis usa cost cialis diario compra buying cialis in colombia cialis 10 doctissimo cialis prezzo al pubblico
سه شنبه 13 آذر 1397 02:44 ب.ظ

You made the point!
cialis daily dose generic cialis diario compra cialis preise schweiz cialis cipla best buy cialis uk best generic drugs cialis warnings for cialis viagra vs cialis vs levitra buy cialis uk no prescription cialis 5 mg schweiz
سه شنبه 13 آذر 1397 03:19 ق.ظ

With thanks! An abundance of data.

cialis professional yohimbe precios de cialis generico import cialis price cialis per pill prix cialis once a da prezzo di cialis in bulgaria cialis online deutschland cialis reviews cialis 20mg preis cf cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 03:01 ق.ظ

Incredible many of amazing knowledge!
cialis per paypa cialis generic tadalafil buy generic cialis at walmart cialis online nederland price cialis per pill cialis 5 mg schweiz cialis 50 mg soft tab look here cialis cheap canada cialis generico online cialis online holland
یکشنبه 11 آذر 1397 02:22 ب.ظ

Thanks a lot! Fantastic information!
generic cialis soft gels cialis herbs generico cialis mexico cialis generico online purchase once a day cialis cialis online holland cialis authentique suisse 5 mg cialis pharmacie en ligne usa cialis online cialis dose 30mg
یکشنبه 11 آذر 1397 02:46 ق.ظ

Wow loads of helpful knowledge!
cialis 50 mg soft tab cialis y deporte estudios de cialis genricos enter site 20 mg cialis cost the best site cialis tablets generic cialis with dapoxetine cialis 5 mg para diabeticos low dose cialis blood pressure cialis kamagra levitra cialis pills in singapore
شنبه 10 آذر 1397 02:37 ب.ظ

Kudos, Wonderful information!
cialis purchasing cialis 5 mg scheda tecnica cialis farmacias guadalajara cialis prezzo al pubblico venta cialis en espaa free cialis cialis dosage amounts cialis lowest price cialis online nederland cialis 10mg prix pharmaci
شنبه 10 آذر 1397 02:20 ق.ظ

You made your position extremely well.!
cialis super kamagra cialis online nederland cialis qualitat we use it 50 mg cialis dose where to buy cialis in ontario cialis 20 mg best price cialis therapie we choice free trial of cialis cialis 100mg suppliers cialis for bph
جمعه 9 آذر 1397 03:14 ق.ظ

Superb content. Cheers.
cialis generico order a sample of cialis canadian cialis cialis for sale in europa overnight cialis tadalafil cialis online cialis 20 mg best price cialis great britain cialis 5 mg para diabeticos online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:21 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
cialis 5 effetti collaterali wow cialis 20 online prescriptions cialis cialis pas cher paris buy brand cialis cheap generic cialis in vietnam cialis 200 dollar savings card cialis australian price click here take cialis recommended site cialis kanada
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:20 ق.ظ

You have made your point!
cialis generic cialis venta a domicilio cialis pills boards cialis y deporte cialis online holland click here cialis daily uk acheter du cialis a geneve buy cialis uk no prescription generic cialis at walmart prix de cialis
پنجشنبه 19 مهر 1397 08:01 ب.ظ

You actually mentioned that very well!
vardenafil 20mg buy levitra online levitra 20mg vardenafil 20mg levitra generic levitra prices levitra 10 mg kopen buy levitra 20 mg buy levitra online levitra 20 mg bayer prezzo
یکشنبه 8 مهر 1397 07:00 ق.ظ

Regards. I value this!
cialis generico online order cialis from india wow cialis 20 cialis generic tadalafil buy cialis pills price each tadalafil tablets buy name brand cialis on line cilas wow cialis tadalafil 100mg free cialis
شنبه 7 مهر 1397 06:22 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
how much does a cialis cost prices for cialis 50mg cialis 200 dollar savings card canadian discount cialis cialis name brand cheap cialis venta a domicilio enter site very cheap cialis cialis 5 mg funziona cialis 5mg billiger cialis 50 mg soft tab
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:07 ق.ظ

Regards! I appreciate it!
global pharmacy canada trust pharmacy of canada best canadian pharmacies online drugs for sale on internet canadian pharmacy no prescription canadian pharmacies online prescriptions drugs for sale usa trust pharmacy canadian canada medications information drugstore online
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:29 ق.ظ

Lovely stuff. Appreciate it.
cheap levitra buy viagra online canada buy viagra cheap prices buy viagra canada online viagra uk buy buy viagra online from canada cheap generic viagra discount viagra buy viagra overnight buy generic viagra online usa
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:39 ب.ظ

You said it perfectly.!
cialis prices in england link for you cialis price cialis generique generic cialis with dapoxetine generic cialis in vietnam sublingual cialis online cialis 30 day sample 200 cialis coupon dose size of cialis cialis billig
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:42 ب.ظ

Reliable info. Thank you.
cialis cipla best buy 40 mg cialis what if i take buying brand cialis online buying cialis overnight cialis dosage amounts cost of cialis per pill cialis generico online cialis official site we choice free trial of cialis india cialis 100mg cost
دوشنبه 22 مرداد 1397 06:07 ب.ظ

You actually mentioned this very well!
can i take cialis and ecstasy cialis pas cher paris how to buy cialis online usa cialis 05 when will generic cialis be available 5 mg cialis coupon printable rezeptfrei cialis apotheke buying cialis on internet how to purchase cialis on line enter site 20 mg cialis cost
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:49 ق.ظ

Cheers, Numerous tips.

cialis online discount cialis walgreens price for cialis tadalafil 5mg when will generic cialis be available ou acheter du cialis pas cher prescription doctor cialis cialis sans ordonnance how to purchase cialis on line cheap cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:01 ق.ظ

Thanks! A good amount of tips!

to buy viagra online cheap online pharmacy uk buying viagra without prescription buy cheap viagra online uk buy viagra online paypal generic viagra online pharmacy where to buy viagra cheap buy soft viagra buy viagra plus sildenafil buy uk
شنبه 18 فروردین 1397 02:17 ق.ظ

Helpful advice. Regards.
cialis billig cialis mit grapefruitsaft cialis efficacit cialis lowest price look here cialis cheap canada opinioni cialis generico side effects for cialis cialis 20 mg cost enter site 20 mg cialis cost cialis flussig
شنبه 4 فروردین 1397 12:13 ق.ظ

With thanks, I like this!
acquisto online cialis does cialis cause gout cialis manufacturer coupon ou acheter du cialis pas cher cialis generisches kanada cialis baratos compran uk cialis generika canadian cialis cilas where cheapest cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 05:46 ق.ظ

You actually suggested this exceptionally well.
generic cialis 20mg uk only best offers cialis use cialis for sale does cialis cause gout rx cialis para comprar cialis generika in deutschland kaufen cialis super acti cialis dosage amounts trusted tabled cialis softabs prices for cialis 50mg
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:15 ب.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit
more often. Did you hire out a developer to create your theme?

Outstanding work!
چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:35 ب.ظ
I always spent my half an hour to read this blog's content every
day along with a cup of coffee.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:06 ق.ظ
Its like you read my mind! You seem to know so much about this,
like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home
a little bit, but instead of that, this is wonderful blog.
A great read. I'll definitely be back.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
محیی
وبلاگی برای زندگی
درباره وبلاگ

نوشتارهای حمید رفیعی هنر

مدیر وبلاگ : حمید
نویسندگان
نظرسنجی
وقتی مطلب جدیدی در وبلاگ محیی می بینید ترجیح میدهید چه کنید؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :